Selecteer een pagina

 

 

Logopediepraktijk Zaandam is een jonge, professionele praktijk. Er komen kinderen met taal- en/of spraakproblemen.

De praktijk bevindt zich op ongeveer vijf minuten lopen vanaf Station Zaandam. Het is goed bereikbaar met de auto, fiets of het openbaar vervoer.  U kunt in de wachtruimte plaatsnemen. De logopedist komt u daar ophalen voor de behandeling.
De behandelingen vinden plaats in een fijne ruimte die voldoet aan de kwaliteitseisen van uw zorgverzekeraar.

Visie

Bij Logopediepraktijk Zaandam staat altijd de cliënt centraal. Er wordt individueel of in samenwerking met andere professionals gewerkt volgens de beste benadering voor u of uw kind.
Zo kan het voorkomen dat de logopedist contact opneemt met uw huisarts, de leerkracht of andere betrokkenen. Door een goede samenwerking tussen de logopedist en de cliënt en zijn of haar omgeving, worden de beste resultaten geboekt.

Kwaliteit

In de zorg, waaronder ook de logopedie, is kwaliteit zeer belangrijk. Bij Logopediepraktijk Zaandam wordt er op de volgende manier gewerkt aan het behouden en verhogen van de kwaliteit:

  • De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie, de NVLF. Deze vereniging werkt, samen met verschillende hoge scholen en universiteiten, mee aan onderzoeken die relevant zijn voor de logopedie.
  • Daarnaast heeft de logopedist regelmatig contact met de logopedisten in de regio voor de laatste ontwikkelingen.
  • De logopedist is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiermee wordt verklaard dat een logopedist aan de opleidingseisen voldoet en het beroep logopedist mag uitoefenen.
  • Er worden regelmatig cursussen gevolgd en lezingen bijgewoond om de kennis van de logopedist te vergroten en te verbreden. Zo blijft zij op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van logopedische behandeling.

In sommige gevallen is de expertise van
collega’s of andere disciplines nodig.  Om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt, zal de logopedist indien nodig andere professionals inschakelen.

Openingstijden

Locatie Teakhout, Teakhout 1
Maandag     10:00 – 18:00
Dinsdag   14:45 – 18:30
Donderdag  14:45 – 18:30
Op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
is de praktijk gesloten.

Romée – Even voorstellen

Hallo! Mijn naam is Romée Niekus en ik ben 25 jaar.

Van jongs af aan wist ik al dat ik met kinderen wilde werken, omdat ik toen al een goede klik had met kinderen en het leuk was om met hen samen te werken aan theaterprojecten. De affiniteit met deze doelgroep wilde ik in mijn opleiding combineren met mijn interesse in taal en communicatie. Dit heb ik gevonden in de studie logopedie.

Ik heb werkervaring opgedaan op de Alexander Roozendaalschool in Amsterdam (basisschool voor kinderen met spraak- en/of taalproblemen), de Eenhoorn in Hoorn (basisschool voor kinderen met een verstandelijke beperking), de vrije vestiging, het audiologisch centrum van NSDSK in Alkmaar en op één van de behandelgroepen van deze stichting (voor kinderen met spraak- en/of taalproblemen van 2 tot 4 jaar).

Naast bovenstaande werkervaring heb ik mij gedurende mijn opleiding aan Hogeschool Windesheim gericht op het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen. Zo heb ik de minor TOS (taalontwikkelingsstoornis) en de minor Nederlandse Gebarentaal gedaan. Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik gekeken naar de mogelijkheden voor het toevoegen van muziek tijdens de logopedische behandeling. Deze kennis en ervaring zet ik graag in bij de behandeling van kinderen met problemen op het gebied van de taal- en/of spraakontwikkeling.

Ik ben erg creatief en vind het dan ook leuk om zelf behandelmateriaal te maken, hierdoor kan ik aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Naast mijn werk in de praktijk, werk ik nog drie ochtenden in de week  voor Kentalis op een groep met intensieve behandeling van kinderen van 2 tot 5 jaar met spraak- en/of taalproblemen.

Samenwerking

Een logopedist kan soms de problemen of hulpvragen niet alleen oplossen. Daarom wordt er samengewerkt met onder andere huisartsen, tandartsen, KNO-artsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere logopedisten. Soms is het noodzakelijk u of uw kind door te verwijzen naar een van bovenstaande specialisten.

Voor peuters en kinderen die naar school gaan is het belangrijk dat er contact is tussen de logopedist en de leerkracht/peuterleider van uw kind of de intern begeleider van de school. De logopedist krijgt dan een meer compleet beeld van uw kind, waardoor er een goede samenwerking is en de behandeling het meest efficiënt is.

Overleg met (medisch) specialisten of andere betrokkenen vindt uiteraard plaats met uw toestemming.

Verwijzing en vergoeding

Voor logopedie is een verwijzing nodig

In de meeste gevallen heeft u voor logopedisch onderzoek of behandeling een verwijzing nodig. Deze kan worden uitgeschreven door de huisarts, jeugdarts, KNO-arts, tandarts of een andere medisch specialist.

Directe toegankelijkheid

Sinds augustus 2011 bieden sommige logopedisten ook de mogelijkheid om zonder verwijzing direct voor advies naar de logopedist te gaan. Ook Logopediepraktijk Zaandam biedt deze mogelijkheid. Echter wordt dit niet door elke zorgverzekeraar vergoed. Vraag bij uw verzekeraar na of DTL in uw geval vergoed wordt.

Volledige vergoeding vanuit het basispakket. 

Ook in 2021 wordt logopedie uit het basispakket vergoed. De logopedist sluit hiervoor een contract af met uw zorgverzekeraar. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of uw logopedist een contract heeft. In het geval dat uw logopedist geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, betaalt u zelf een deel van het behandeltarief.
Logopediepraktijk Zaandam heeft in 2021 een contract met de grote concerns CZ, DSW, Menzis, VGZ, VRZ Zorginkoop en Zilveren Kruis. Staat uw verzekeraar hier niet bij? Mogelijk betaalt u per behandeling een eigen bijdrage.

Privacyreglement

Bij Logopediepraktijk Zaandam wordt gewerkt met in acht neming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die de logopedist verkrijgt.

Er wordt u altijd om toestemming gevraagd als de logopedist graag wil overleggen met de leerkracht, uw huisarts of andere betrokkenen.

Klachtenprocedure

Uiteraard doet de logopedist haar uiterste best om te zorgen dat de logopedische begeleiding naar uw tevredenheid verloopt. Mochten er situaties ontstaan waarin dit niet het geval is, probeer het dan eerst met uw logopedist te bespreken.

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet regelt wat goede zorg is en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Het Klachtenloket Paramedici, waarbij Logopediepraktijk Zaandam is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Pin It on Pinterest